επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

1,625 δισ. ευρώ άντλησε η Ελλάδα με επιτόκιο 4,75%

Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία έντοκων γραμματίων 26 εβδομάδων σήμερα με το Δημόσιο να αντλεί 1,625 δις ευρώ με επιτόκιο 4,75% έναντι επιτοκίου 4,64% στην προηγούμενη δημοπρασία του Ιανουαρίου για άντληση 390 εκατ. ευρώ. Ο στόχος για 1,25 δις. ευρώ υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές έναντι υπερκάλυψης κατά 4,54 φορές στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.
Ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Πέτρος Χριστοδούλου δήλωσε ότι οι ξένοι επενδυτές απορρόφησαν σχεδόν το ένα τρίτο του
δημοπρατούμενου ποσού. Στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας τον Φεβρουάριο, οι ξένοι επενδυτές είχαν αγοράσει περίπου το 80% της έκδοσης.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, ύψους 1.250 εκατομμυρίων Ευρώ, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011, στις 12μ.μ.Newscode