επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Συγχωνεύονται 1933 σχολεία το 2011

Συνολικά 1933 σχολεία συνενώνονται και προκύπτουν 877 σε σύνολο 16.000 σχολικών μονάδων πανελληνίως τη σχολική χρονιά 2011 – 2012, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.
Έπειτα από 2 μήνες διαβουλεύσεων, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των συνενώσεων - ιδρύσεων σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, δημιουργούνται 6/θεσια και 12/θεσια Δημοτικά σχολεία «εκεί όπου οι μαθητικές ανάγκες το υπαγόρευαν». Στα μεγάλα αστικά κέντρα- της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης- οι συνενώσεις αφορούν κυρίως
 στα συστεγαζόμενα σχολεία, ενώ στην περιφέρεια αφορούν σε ολιγοθέσια σχολεία.

Τονίζοντας ότι οι συνενώσεις γίνονται κάθε χρόνο, το υπουργείο Παιδείας αναφέρει πως «φέτος ιδιαίτερα, έγινε μια συστηματική προσπάθεια εξορθολογισμού του σχολικού χάρτη με εκτεταμένες συνενώσεις σχολείων σε ολόκληρη την Επικράτεια, με δεδομένη την διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» που διευκολύνει τη διαδικασία αυτή».

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα παραμένει σταθερός, έως 25 στην Πρωτοβάθμια και έως 25+10% στη Δευτεροβάθμια. «Οι συνενώσεις δεν επιφέρουν αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα πέραν του μέχρι σήμερα επιτρεπτού. Αντίθετα στα συνενωμένα σχολεία υπάρχει κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα να μην ξεπερνά τα 25 παιδιά στην Πρωτοβάθμια και τα 25 + 10% στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Ακόμη, αναφέρεται πως ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα υπό συνένωση σχολεία δεν ξεπερνά τα 400 παιδιά. Εξαίρεση αποτελούν 6 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου από τις συνενώσεις ο αριθμός των μαθητών που προκύπτει είναι από 400 και άνω, αλλά χωρίς να ξεπερνούν τους 500, σύμφωνα με το υπουργείο.Tvxs