επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

ΠΕΔ Θεσσαλίας με 21 μέλη με γραφεία και στα Τρίκαλα

 Το προεδρικό διάταγμα έχει ημερομηνία υπογραφής την 10 Μαρτίου 2011, οπότε και τυπικά πλέον, καθιερώνονται οι ΠΕΔ οι οποίες αντικαθιστούν τις υπάρχουσες ΤΕΔΚ.
Όπως προκύπτει από το προεδρικό διάταγμα, η ΠΕΔ Θεσσαλίας θα έχει 125 μέλη γενικής συνέλευσης. Στη γενική συνέλευση μετέχουν υποχρεωτικά, όλοι οι συνδυασμοί σ’ όλους τους δήμους του Νομού που εξέλεξαν έστω ένα δημοτικό σύμβουλο. Οι υπόλοιπες έδρες κατανέμονται ανάλογα με το αριθμό των δημοτικών συμβούλων.


Από τη γενική συνέλευση των 125 μελών θα προκύψει το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας το οποίο θα έχει 21 μέλη, εκ των οποίων οι 12 θα είναι δήμαρχοι και οι 9 δημοτικοί σύμβουλοι. Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας θα εκλεγεί ο διοικητικός σύμβουλος που θα λάβει το 50% + 1 των διοικητικών συμβούλων.

Στο προεδρικό διάταγμα, ωστόσο, δε γίνεται μνεία για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξη της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου. Από την ερχόμενη δημοτικό περίοδο, οι διαδικασίες εκλογής θα αρχίζουν στις 16 Σεπτεμβρίου.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔ θα πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του. Μπορεί όμως να συγκληθεί και κατόπιν αίτησης του 30% των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Θα παραμείνει το γραφείο;

Η έδρα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας θα είναι η Λάρισα, ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να παραμείνουν και τα κατά τόπους γραφεία στα οποία σήμερα στεγάζονται οι ΤΕΔΚ. Ειδικότερα, στο προεδρικό διάταγμα αναφέρεται πως «το διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία τριών πέμπτων μπορεί να συστήνει, αλλά και να καταργεί παραρτήματα που λειτουργούν εντός των ορίων της περιφέρειας».

Επομένως, υπάρχει η δυνατότητα να συνεχιστεί η λειτουργία του γραφείου της σημερινής ΤΕΔΚ Τρικάλων, υπό τη μορφή παραρτήματος και να παραμείνουν οι εργαζόμενοί σ’ αυτό. Ερευνα