επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Επεκτείνεται το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων και στα φορτηγά

Επεκτείνεται το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων και σε όσους επιθυμούν να αγοράσουν καινούρια φορτηγά μεικτού βάρους έως 3,5 τόνους σύμφωνα με την προσθήκη διάταξης στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1998 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας
του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλόμενων προηγούμενων ετών.