επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Επιμήκυνση δανείων και σε ΟΤΑ

Μονόδρομος φαίνεται ότι έχει γίνει πλέον η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, καθώς και στους δήμους η κυβέρνηση εφαρμόζει αυτό το μοντέλο. Με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών επιχειρεί να ρυθμίσει τις δανειακές υποχρεώσεις των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων με μείωση επιτοκίων και επιμήκυνση. Αυτό που πρακτικά θα συμβεί είναι ότι θα έχει πλέον τη δυνατότητα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να αυξήσει τη διάρκεια αποπληρωμής των οφειλών των δήμων, των
 περιφερειών, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών τους, στα 25 έτη, με ταυτόχρονη μείωση των επιτοκίων. Μάλιστα, οι ΟΤΑ θα μπορούν να εξοφλούν, παίρνοντας νέο δάνειο, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έως τις 31/12/2011.
Πηγή: Kαθημερινή