επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Μέσω ίντερνετ οι δηλώσεις ΟΣΔΕ;

Αναστάτωση προκαλεί στις συνεταιριστικές οργανώσεις η πληροφορία του υποσκελισμού τους, από τη διαδικασία σύνταξης του ΟΣΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσανατολίζεται στην απ’ ευθείας συμπλήρωση των αιτήσεων του ΟΣΔΕ από τους δικαιούχους αγρότες. Οι δηλώσεις θα μπορούν να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή από τους ίδιους τους αγρότες, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα με τις φορολογικές δηλώσεις.
Για τον σκοπό αυτό, εκτός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, τουλάχιστον για όσους δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές μεταβολές στα δηλωθέντα, που ήδη είναι στη διάθεση των αγροτών, τις επόμενες εβδομάδες οι αγρότες θα παραλάβουν και ειδικό έντυπο για την υποβολή της σχετικής δήλωσης σε έντυπη μορφή.

Αυτές τις μέρες η ομάδα υποστήριξης του ΟΠΕΚΕΠΕ εργάζεται συστηματικά για τη διαμόρφωση ενός όσο το δυνατόν απλούστερου εντύπου, το οποίο θα αποσταλεί μέσω των ΕΛΤΑ σε όλους τους υπόχρεους υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αποστολής των δηλώσεων, σε συνδυασμό με την κατάλληλη προετοιμασία των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαίνει ουσιαστικά ότι το έργο των δηλώσεων θα είναι πλέον θέμα του υπόχρεου αγρότη και του Οργανισμού. Επομένως, δεν θα είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών αυτής της μορφής από τις Ενώσεις οι οποίες έτσι θα χάσουν ένα σημαντικό έσοδο.

Υπενθυμίζεται ότι το ΟΣΔΕ αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τις μικρές κυρίως Ενώσεις και τυχόν μη υλοποίησής του, από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών θα υπονόμευε τη λειτουργία πολλών εξ αυτών.

Βέβαια, η εξέλιξη αυτή, αν τελικώς επιβεβαιωθεί από τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα πρέπει να ενταχθεί στη γενικότερη πρωτοβουλία της νέας πολιτικής του ηγεσίας για την αναμόρφωση του συνεταιριστικού κινήματος που είναι περισσότερο γνωστή, ως «συνεταιριστικός καλλικράτης». Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προτίθεται να δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο για τη μεταστροφή των συνεταιρισμών και των Ενώσεων από τις όποιες υπηρεσίες που προσφέρουν σήμερα στους αγρότες, στην παραγωγή, στη μεταποίηση και στην προώθηση αγροτικών προϊόντων. Ερευνα