επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Κλήρωση για την δωρεάν παραχώρηση κάδων κομποστοποίησης

Tην Πέμπτη, 17 Μαρτίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο Δημαρχείο Τρικάλων, θα γίνει η κλήρωση για τη δωρεάν παραχώρηση 39 κάδων κομποστοποίησης οικιακών οργανικών αποβλήτων, σε Τρικαλινούς δημότες, οι οποίοι κατέθεσαν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 295 αιτήσεις.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος WASMAN για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, που υλοποιείται από τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Τρικάλων και είναι μια από τις πιλοτικές δράσεις που έχουν ως
στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την μείωση των απορριμμάτων στην πηγή παραγωγής τους.