επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Έλλειμμα μελετών στην περιφέρεια του δήμου Τρικκαίων

Διαδοχικές συσκέψεις ενόψει της κατάρτισης του προγράμματος τεχνικών έργων του δήμου Τρικκαίων πραγματοποιήθηκαν χθες στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
Από την πλευρά της δημοτικής αρχής στη σύσκεψη μετείχε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Έργων κ. Απόστολος Κολότσιος, υπηρεσιακοί παράγοντες από διευθύνσεις και τμήματα του δήμου, ενώ από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών, μετείχαν οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν στο δήμο Τρικκαίων.
Από την πρώτη διαβούλευση, ο κ. Κολότσιος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απουσιάζουν οι μελέτες σε πρώην δήμους που συνενώθηκαν με τον δήμο Τρικκαίων που θα επέτρεπαν στη δημοτική αρχή να εντάξει έργα και δράσεις σε
χρηματοδοτικά προγράμματα.
Από την πλευρά τους, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων έθεσαν υπόψη της δημοτικής αρχής, αναγκαίες δράσεις και έργα για την περιοχή τους. Από έργα αμιγώς τοπικής σημασίας (όπως οι βελτιώσεις του εσωτερικού οδικού δικτύου), μέχρι έργα ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως οι διαδημοτικές συνδέσεις.

Η συγκεκριμένη διαβούλευση εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της δημοτικής, ενόψει της κατάθεσης και συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο του προϋπολογισμού, αλλά και του προγράμματος τεχνικών έργων.

Ο Καλλικράτης, πάντως προβλέπει, ότι κάθε δήμος εκπονεί Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π.), το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και ετήσιο προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλεται μαζί με το Ε.Π.Δ., αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτημα σε αυτό. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.
Παράλληλα, καθιερώνει την υποχρέωση του δημοτικού συμβουλίου να καθορίζει το ανώτατο ύψος προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους για κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα. Με βάση αυτό το ποσό το συμβούλιο της τοπικής και δημοτικής κοινότητας καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού των έργων και δράσεών του.Eρευνα