επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Αποπεράτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας

Πρόγραμμα ενίσχυσης της ανάπτυξης στη Θεσσαλία, μελετούν από κοινού τα υπουργεία Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομίας. Όπως ανέφερε κι ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης, στόχος αποτελεί, να μην επηρεαστεί η περιφέρεια Θεσσαλίας από τη ματαίωση διεξαγωγής των Μεσογειακών Αγώνων.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία εξετάζει δυνατότητα χρηματοδότησης της αποπεράτωσης του
Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας.