επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Α.Παπατόλιας:Εναρξη εργασιών του «Φράγματος Μαυρομάτι»

Με τις συνεχείς και στοχευμένες ενέργειες της τελευταίας νομαρχιακής αρχής, συντάχθηκε, υποβλήθηκε και τελικά εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2010 ο φάκελος για τη χρηματοδότηση του «Φράγματος Μαυρομάτι» ενός έργου ιδιαίτερα σημαντικού για τη νοτιοδυτική Μαγνησία. Το αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών μας αυτών, ήταν να εκδοθεί στις 22-12-2010 η απόφαση ένταξης του έργου στο ΠΕΠ, με την εκχώρηση της σχετικής πίστωσης από το ΥΠΕΚΑ στην Περιφέρεια.

Με την απόφαση της κας Γερακούδη, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 15.146.000 ευρώ. Το έργο αποτελείται από 7 υποέργα που αφορούν στην κατασκευή του κυρίως φράγματος, τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, την ηλεκτροδότηση, τις εργασίες Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, καθώς και τα απαιτούμενα συμπληρωματικά έργα για την πλήρη ολοκλήρωσή του και τη λειτουργία του.
Όπως είναι γνωστό, το έργο αυτό, παρότι ήταν ενταγμένο στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, μπήκε σε «περιπέτειες» όταν το Μάιο του 2009 ο τότε Γ.Γ. της Περιφέρειας, κ. Γκούπας, το απένταξε χωρίς να εξασφαλίσει την ένταξή του σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Η δε δέσμευσή του ότι θα ενταχθεί στο πρόγραμμα «Α. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» αποδείχθηκε εκ των υστέρων χωρίς αντίκρισμα, αφού το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούσε αποκλειστικά αρδευτικά έργα και όχι αμιγώς υδρευτικά όπως το «Φράγμα Μαυρομάτι».

Η ΝΑΜ, επιχειρηματολογώντας για την περιβαλλοντική και περιφερειακή σημασία του έργου διεκδίκησε από την κυβέρνηση και τελικά κατάφερε να εντάξει την ολοκλήρωσή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ. Το Υπουργείο στη συνέχεια, εκχώρησε την αρμοδιότητα υλοποίησής του στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία ενέκρινε το φάκελο της Νομαρχίας Μαγνησίας και αποφάσισε την επανένταξη του έργου στις 22-12-2010. Έτσι, εξασφαλίσθηκε οριστικά η πλήρης χρηματοδότηση ενός λειτουργικού έργου, ενώ αναμένεται η επανέναρξη των εργασιών κατασκευής του μέσα στις επόμενες μέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νομαρχία Μαγνησίας, προκειμένου να διατηρήσει «ζωντανή» την εργολαβία και να μην διαλυθεί, χρηματοδότησε από δικούς της πόρους το έργο με το ποσό των 700.000 ευρώ, για το διάστημα 2009 & 2010, που μεσολάβησε μέχρι την επανένταξή του. Την επιστροφή του ποσού αυτού πρέπει πλέον να διεκδικήσει η αιρετή Περιφέρεια από το Κράτος, ώστε να αξιοποιηθεί για την επίλυση άλλων προβλημάτων του Νομού Μαγνησίας, όπως π.χ. οι αποκαταστάσεις στο οδικό κύκλωμα του Πηλίου.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε τις ενέργειες της νέας αιρετής Περιφέρειας, ώστε αυτό το μεγάλο και ιδιαίτερης σημασίας έργο για τη Μαγνησία να ολοκληρωθεί εγκαίρως και να λειτουργήσει το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υδροδότησης των 6.500 μονίμων κατοίκων της Σούρπης και του Πτελεού, καθώς και των 8.500 περίπου παραθεριστών που κατακλύζουν τους θερινούς μήνες τους παραλιακούς οικισμούς του νέου Δήμου Αλμυρού.