επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Λιούτας και Μαράβας συνεχίζουν

Λιούτας και Μαράβας συνεχίζουν ως πρόεδροι στην Ενωση ο πρώτος και στο ΤΡΙΚΚΗ ο δεύτερος.Xωρίς ιδιαίτερα προβλήματα θα γίνει η κατανομή αξιωμάτων στο αυριανό συμβούλιο, γιατίόπως φάνηκε το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο. Ο Βράντζας προς το παρών συνεχίζει
ως αντιπρόεδρος
Να θυμίσουμε ότι η νέα θητεία είναι τετραετής