επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

To σφαγείο Καλαμπάκας παρουσιάζει πολλαπλές ελλείψεις

Στο άμεσο κλείσιμο των σφαγείων που δεν πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας προχωρεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αρμόδια υφυπουργός Μιλένα Αποστολάκη έδωσε εντολή για την αναστολή λειτουργίας των σφαγείων εκείνων που λειτουργούσαν σε καθεστώς παρεκκλίσεων-παρατάσεων και εν γένει μη συμμόρφωσης με τη κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και την
προστασία του καταναλωτικού κοινού.