επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Ξεκινούν οι μετατάξεις 2.500 εργαζομένων του ΟΣΕ

To vima.Με επείγουσα εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιος ζητείται από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, να υποδείξουν στο υπουργείο τις κενές οργανικές τους θέσεις. Ετσι, τυπικά ξεκινά η διαδικασία της μετάταξης περίπου 2.500 εργαζομένων από τον ΟΣΕ που υπήχθησαν στο νόμο 3891/2010. Σύμφωνα με την εγκύκλιο το προσωπικό του ΟΣΕ μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε δημόσιες υπήρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, τον ΟΣΑ, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, ύστερα από αίτησή του. Η μεταφορά γίνεται σε φορέα ή υπηρεσία, σε νομό επιλογής του υπαλλήλου, εφόσον υπάρχει κενή θέση ή έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη σε φορέα αυτού του νομού. Οι υπηρεσίες του Δημοσίου θα πρέπει μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2010 να γνωστοποιήσουν στο υπουργείο Εσωτερικών τις κενές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που τυχόν θέλουν να πληρώσουν με υπαλλήλους του ΟΣΕ ή τις ανάγκες τους πέραν των κενών θέσεων, προκειμένου να καλυφθούν με μεταφορά προσωπικού. Η καταγραφή των αναγκών των φορέων θα γίνει σε ειδική εφαρμογή Βάσης Δεδομένων (Access) η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών.