επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

43 θέσεις Εμπειρογνωμόνων στην ΕΕ

Στην προκήρυξη 43 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, επισημαίνει με έγγραφό του προς όλους τους δημόσιους φορείς το υπουργείο Εσωτερικών.
Όπως επισημαίνεται, οι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός
από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν, επίσης, να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στην ηλεκτρονική της διεύθυνση (gspa.gr).
.kathimerini.gr