επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Ψηφίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων

Έτοιμο είναι το σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων μετά από την κατάρτισή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Έτσι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης 31 Μαρτίου, το σχέδιο θα τεθεί προς ψήφιση ενώπιον των μελών του Σώματος.

Πρόκειται για σχέδιο ΟΕΥ το οποίο διαρθρώνεται σε έξι μέρη τα οποία έχουν ως εξής. Το πρώτο από αυτά περιλαμβάνει τη διάρθρωση των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, ενώ το
δεύτερο τις αρμοδιότητες των παραπάνω υπηρεσιών. Το τρίτο κατά σειρά μέρος περιλαμβάνει τη διοίκηση, την εποπτεία και το συντονισμό των υπηρεσιών, ενώ το τέταρτο που είναι και το σημαντικότερο αναφέρει τις οργανικές θέσεις προσωπικού που προβλέπονται. Βέβαια όπως γίνεται αντιληπτό αυτές θα είναι κατά πολύ μειωμένες, καθώς θα φτάνουν τις 682 θέσεις μόνιμου και αορίστου χρόνου, ενώ ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας προβλέπει και 70 θέσεις εποχικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Τρικκαίων.

Στο πέμπτο μέρος του ΟΕΥ γίνεται μνεία για τους προϊσταμένους των υπηρεσιών ενώ το έκτο μέρος περιλαμβάνει τις τελικές διατάξεις που θα ισχύουν.

Σημειώνεται εδώ ότι οι υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο δήμαρχο Τρικκαίων είναι ο γενικός γραμματέας του Δήμου, το ιδιαίτερο γραφείο, το γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, η Νομική Υπηρεσία, το γραφείο Διαφάνειας, το γραφείο Διοικητικής Βοήθειας καθώς και η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.

Οι υπηρεσίες

Στις επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων βάσει του ΟΕΥ υπάγεται η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ενώ στις υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης περιλαμβάνονται αυτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Διεύθυνσης Εμπορίου και Υπηρεσιών. Ακόμη στις υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, περιλαμβάνονται η Διεύθυνση Πολεοδομίας, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και η Διεύθυνση Πρασίνου και Κηποτεχνίας.

Στις υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας - Πολιτισμού, θα υπάγονται η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας και η Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ στις υπηρεσίες Υποστήριξης, περιλαμβάνονται, η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση ΚΕΠ.

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες

Σημειώνεται εδώ ότι οι Αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων θα είναι εγκατεστημένες στις 7 Δημοτικές Κοινότητες (Μεγ. Καλύβια, Μεγαλοχώρι, Ρίζωμα, Παλιόπυργος, Βαλτινό, Κεφαλόβρυσο, Πρίνος) των συνενωθέντων Δήμων, ενώ αυτές θα εξυπηρετούν τις Δημοτικές - Τοπικές Κοινότητες και υπάγονται διοικητικά κατά αντικείμενο στις αντίστοιχες Διευθύνσεις των κεντρικών Υπηρεσιών. Λειτουργούν ως ενιαία Υπηρεσία και ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. Κάθε μία δε παρέχει τουλάχιστον τις παρακάτω υπηρεσίες, εξυπηρέτηση Πολιτών (Κ.Ε.Π.), Υπηρεσία Ληξιαρχείου και Υπηρεσία οικονομικών θεμάτων.Πρωινός λόγος