επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Απέχουν από τις δημοπρασίες οι εργολήπτες δημοσίων έργων

Απέχουν απ’ όλες τις δημοπρασίες που θα γίνουν, το επόμενο διάστημα, τα μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, λόγω των οικονομικών οφειλών του κράτους.Βασικά αιτήματα είναι η άμεση καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, η αύξηση του ΠΔΕ με πρόνοια σε μικρά έργα στην Περιφέρεια που θα τονώσουν την τοπική αγορά και θα δράσουν ανασχετικά στην ανεργία, η λήψη ανακουφιστικών φορολογικών μέτρων (ρύθμιση του ΦΠΑ μη εξοφληθέντων τιμολογίων, συμψηφισμός χρεών δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα), η ένταξη στο ΕΣΠΑ μικρών έργων στην Περιφέρεια και η απόσυρση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου για το θεσμικό πλαίσιο, που προάγει την αδιαφάνεια και ενισχύει τη γραφειοκρατία στα δημόσια έργα.Newpost