επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Διευκρινίσεις σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών

 Σε σχέση με την πληρωμή των φορέων (Κ.Τ.Ε.Λ., ταξί κλπ.) για τη μετακίνηση των μαθητών στους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου.
Οι πιστώσεις για την μεταφορά των μαθητών εγγράφονταν μέχρι και την 31/12/2010 στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας (νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας), η οποία είχε την ευθύνη κατανομής και μόνο των ποσών στις
τέσσερις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σε κάθε περίπτωση οι Ν.Α. είχαν από εκεί και μετά, την ευθύνη για τη διαχείριση του ποσού που τους κατανεμήθηκε και την πληρωμή των επαγγελματιών, με τους οποίους είχαν υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις.

Για το έτος 2010, εγγράφηκαν αρχικά 10.800.000€, τα οποία κατανεμήθηκαν στις Ν.Α. σύμφωνα με τα στοιχεία που μας προσκόμισαν, σχετικά με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων μαθητών, τις υπογραφείσες συμβάσεις και τα ανεξόφλητα υπόλοιπά τους.
Η κατανομή έγινε ως εξής:
Ν.Α. Λάρισας 3.760.000 €
Ν.Α. Μαγνησίας 2.400.000 €
Ν.Α. Καρδίτσας 2.820.000 €
Ν.Α. Τρικάλων 1.820.000 €
Με την 2/34891 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρθηκε συμπληρωματικά στον ΚΑΕ 2275 της Περιφέρειας Θεσσαλίας το ποσό των 3.768.600 € του οποίου όμως η κατανομή έγινε κατευθείαν από το υπουργείο ως εξής:
Ν.Α. Λάρισας 1.620.400 €
Ν.Α. Μαγνησίας 489.800 €
Ν.Α. Καρδίτσας 1.409.900 €
Ν.Α. Τρικάλων 248.500 €
Τα περί αντιθέτου από τα παραπάνω είναι απλώς ανεύθυνες φήμες και έχουν ως στόχο τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης καθότι στους άμεσα ενδιαφερόμενους αναλύθηκε η όλη κατάσταση διεξοδικά.