επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Πρόταση για 550 άτομα στο δήμο Τρικκαίων!

Ξέρετε τι οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας θα φέρω τώρα για ψήφισμα; 350 άτομα να είναι οι μόνιμοι στο Δήμο και άλλοι 200 στα Νομικά Πρόσωπα σύνολο 550
«Ξέρετε τι οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας θα φέρω τώρα για ψήφισμα; 350 άτομα να είναι οι μόνιμοι στο Δήμο και άλλοι 200 στα Νομικά Πρόσωπα σύνολο 550». Αυτό υπογράμμισε χθες ο δήμαρχος Τρικκαίων κ. Λάππας, προσθέτοντας πως
εδώ έχουμε 954 και δε βγαίνει με τίποτα ο Δήμος.
Θέσεις
Όσον αφορά το υπόλοιπο προσωπικό ο δήμαρχος Τρικκαίων ανέφερε πως οι υπόλοιποι θα φύγουν σιγά – σιγά, για να διευκρινίσει:
« Θα ενταχθούν σε προσωποπαγείς θέσεις και όταν φεύγουν από την υπηρεσία τους δεν θα υπάρχει αντικατάσταση».
Το χρέος
Αναφερόμενος στο τελικό ύψος του χρέους, ο κ. Λάππας υποστήριξε ότι θα φτάσουμε σε 75 εκατομμύρια ευρώ το χρέος πιστεύω, μπορεί όμως και να τα ξεπεράσουμε. Αν δεν πάρουμε επιδοτούμενο επιτόκιο και μια περίοδο χάριτος δε βγαίνει αλλιώς, με τίποτα, κατέληξε ο ίδιος.
Περικοπές
Με δεδομένες τις περικοπές που έγιναν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το 2010, η  εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011, κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση ώστε να μη καταρρεύσουν οι νέοι δήμοι της χώρας και μαζί με αυτούς και η προσπάθεια για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που εισάγει ο «Καλλικράτης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΔΚΕ.  
Η διαπίστωση αυτή διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, κατά τη διάρκεια συζήτησης για την  κατανομή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) στους δήμους, καθώς και της κρατικής επιχορήγησης για τις λειτουργικές δαπάνες των δήμων, που γίνεται μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).
 
Προσλήψεις
Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, τόσο ο «Καλλικράτης» όσο και ο ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» εντάσσονται σε μία γενικότερη προσπάθεια εξορθολογισμού της δημόσιας διοίκησης, αξιοκρατίας και αντικειμενικοποίησης του συστήματος προσλήψεων αλλά και της ανακατανομής του ήδη υπηρετούντος προσωπικού στο δημόσιο εν γένει, ώστε το υφιστάμενο δυναμικό να αξιοποιηθεί πλήρως και να καλύψει όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες των φορέων, προκειμένου να μην υποχρεούνται να καταφεύγουν στην πρόσληψη νέου προσωπικού, ιδίως δε πάσης φύσεως συμβασιούχων.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του «Καλλικράτη» προβλέπεται η συγχώνευση ομοειδών νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, αλλά και η συγχώνευση/συνένωση των επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
Επιπλέον, για όσες νέες αρμοδιότητες απονέμονται στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση,
μετατάσσεται στους φορείς της και το αντίστοιχο προσωπικό που ασκούσε τις αρμοδιότητες
αυτές, προερχόμενο είτε από τις καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είτε και από τις
κρατικές Περιφέρειες.

Ερευνα