επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Δύο γραπτά αιτήματα κατέθεσε ο Παντέρσς

Δύο γραπτά αιτήματα κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Απόστολος Παντέρας, τα οποία θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Σώματος, που μάλλον θα είναι έκτακτη την ερχόμενη εβδομάδα. Το πρώτο αφορούσε συζήτηση για τα φράγματα Αχελώου και Πύλης, τα οποία ο κ. Παντέρας χαρακτηρίζει μείζονος σημασίας για την περιοχή και ζητάει την τοποθέτηση επ' αυτών της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών Συμβούλων.
Το δεύτερο αίτημα του κ. Παντέρα ήταν η παραχώρηση γραφείου στους συνδυασμούς της αντιπολίτευσης σε κάποιο από τα Δημοτικά Καταστήματα, ώστε να μπορούν με κανονικές συνθήκες να
 συνεδριάζουν οι συνδυασμοί, τόσο ο δικός του, όσο και οι άλλοι δύο της ελάσσονος αντιπολίτευσης.Πρωινός λόγος