επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Εκδήλωση στο Επιμελητήριο για τις επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο Τρικάλων και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, διοργάνωσαν χθες ενημερωτική
εκδήλωση όπου και παρουσίασαν το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων».
Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε από τον υπεύθυνο του Προγράμματος
στην Α.Ε.Δ.Ε.Π. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, κ. Παναγιώτη Βενετσάνο.
Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων,
για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης σε διεθνείς
αγορές και αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους
κωδικούς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) στους τομείς της μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, υπηρεσιών και κατασκευών.