επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Μέλος της Επιτροπής Περιφερειών ο κ. Λάππας

Ως αναπληρωματικό ο δήμαρχος Τρικκαίων εκπροσωπώντας ολόκληρη τη Θεσσαλία
Ο δήμαρχος Τρικκαίων κ. Λάππας θα εκπροσωπήσει ολόκληρη τη Θεσσαλία, στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης, καθώς διορίστηκε ως αναπληρωματικό μέλος σε αυτή.
Η Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία συστήθηκε το 1984 με τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα συμβουλευτικά όργανο αποτελούμενο από εκπροσώπους των αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.


Η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών πρέπει να ζητείται πριν τη λήψη αποφάσεων της Ένωσης για θέματα όπως η περιφερειακή πολιτική, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και οι μεταφορές τα οποία όλα αφορούν τις τοπικές και περιφερειακέ; Αρχές.

Αποστολή της Επιτροπής των Περιφερειών είναι να προβάλλει την τοπική και την περιφερειακή άποψη σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσω της έκδοσης γνωμοδοτήσεων για προτάσεις της Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών για θέματα που αφορούν άμεσα τις αρχές τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ή οποιεσδήποτε το κρίνουν σκόπιμο.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή των Περιφερειών έχει το δικαίωμα να εκδίδει γνωμοδοτήσεις ιδίας πρωτοβουλίας τις οποίες διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πέντε σύνοδοι ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών, κατά τις οποίες διαμορφώνεται η γενική πολιτική της και εγκρίνονται οι γνωμοδοτήσεις της.

Τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών συμμετέχουν σε έξι ειδικευμένες επιτροπές αποστολή των οποίων είναι η προετοιμασία των συνόδων της ολομέλειας. Τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών είναι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των δημοτικών ή περιφερειακών άρχων, συχνά αρχηγοί περιφερειακών κυβερνήσεων ή δήμαρχοι πόλεων.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Τρικκαίων κ. Χρήστος Λάππας, με αφορμή αυτή την εξέλιξη έκανε χθες την παρακάτω δήλωση:

"Έγινε η ανακοίνωση των μελών της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα συμμετέχουν στην Ευρώπη των περιφερειών. Από τη Θεσσαλία είμαι μόνο εγώ, ενώ είναι 24 μέλη 12 τακτικά και 12 αναπληρωματικά. Είναι τα 19 καινούρια μέλη ενώ υπάρχουν και 5 παλιά ο δήμαρχος Ηρακλείου Ιωάννης Κουράκης, δήμαρχος Καβάλας Κώστας Σιμιτζής , Θεόδωρος Γκοτσόπουλος και Δημήτριος Μαραβέλιας και ο κ. Πρεβεζάνος".