επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Στα 78 εκατ. ευρώ το άνοιγμα του νέου δήμου Τρικκαίων

Τι δηλώνει ο δήμαρχος κ. Λάππας- Ο ίδιος κάνει λόγο για ένα σωστό Γραφείο Προμηθειών θα γίνει προσπάθεια όλες οι υπηρεσίες του δήμου να μεταφερθούν σε ακίνητα του δήμου ώστε να μειωθούν οι δαπάνες για τα ενοίκια.
Στα 78 εκατ. ευρώ ανέρχεται το άνοιγμα στο δήμο Τρικκαίων, ένα ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές των Καποδιστριακών δήμων που έχουν ενταχθεί στο νέο δήμο Τρικκαίων. Αυτό δήλωσε χθες ο δήμαρχος Τρικκαίων κ. Λάππας, τονίζοντας πως θα αποτελεί για μας επιτυχία, αν καταφέρουμε τελικά και εισπράξουμε από τις
οφειλές των 14 εκατ. ευρώ, ένα ποσό που θα κυμαίνεται από 3-4 εκατ. ευρώ.

Η λογική

Ο ίδιος μιλώντας για τις οφειλές τόνισε πως είναι παρελθόντων ετών, κάνοντας λόγο για μια λογική που υπήρχε στο δήμο Τρικκαίων, να μην πληρώνουν, ενώ σήμερα, πρόσθεσε, με τις σημαντικές προσαυξήσεις οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οφειλές. Ο ίδιος ζήτησε πάντως από την κυβέρνηση να ρυθμίσει το πρόβλημα των προσαυξήσεων λαμβάνοντας υπόσχεση για τακτοποίηση του θέματος. Επίσης ο κ. Λάππας ανέφερε ότι θα γίνει προσπάθεια όλες οι υπηρεσίες του δήμου να μεταφερθούν σε ακίνητα του δήμου ώστε να μειωθούν οι δαπάνες για τα ενοίκια. Επίσης στον ίδιο σχεδιασμό προβλέπεται ελάττωση των εξωτερικών συνεργατών, όπως και η οργάνωση ενός σωστού Γραφείου Προμηθειών.

Προϋπολογισμός

Λιγότερα έσοδα προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2011 για το δήμο Τρικκαίων, ο οποίος θα συζητηθεί σε συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει τις προσεχείς μέρες σε χώρο που ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη Γενική Ανακεφαλαίωση, ενώ τα έσοδα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου ανέρχονταν στα 98.893.130 ευρώ, για το 2011 και όσον αφορά στα ψηφισθέντα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτά ανέρχονται στα 84.450.000 ευρώ. Επίσης το ίδιο ποσό αφορά στα εγκριθέντα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Πάντως όσον αφορά το προηγούμενο έτος, τα βεβαιωθέντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010 ανέρχονταν στα 55.689.619 εκατ. ευρώ. Για το 2011, τα τακτικά έσοδα ανέρχονται στα 42.599.499 εκατ. ευρώ, τα έκτακτα έσοδα σε 16.202.450 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις φτάνουν στα19.971.951 εκατ. ευρώ.

Διαφορετικό σκηνικό δημιουργείται για τις δαπάνες. Τα εγκριθέντα για το οικονομικό έτος 2011 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση φτάνουν στα 53.890.000 ευρώ, οι επενδύσεις στα 12.247.500 εκατ. ευρώ, και οι πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις σε 17.468.000 ευρώ.

Για το προηγούμενο οικονομικό έτος, τα έξοδα χρήσης ανέρχονταν στα 44.501.748 εκατ. ευρώ, οι επενδύσεις στα 39.276.359 εκατ. ευρώ, και οι πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις στα 9.276.092 εκατ. ευρώ. ερευνα