επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Mήνυμα για την παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου

Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν τα μέσα για να επικοινωνήσουν και να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό. Συχνά όμως, βρίσκονται αντιμέτωποι με απόπειρες περιορισμού, στέρησης και παρακώλυσης της ελεύθερης διακίνησης της πληροφορίας και των ιδεών.
Οι επιθέσεις στην ελευθερία του Τύπου είναι επιθέσεις κατά του διεθνούς δικαίου, κατά της ανθρωπότητας, κατά της ίδιας της ελευθερίας. Ο ελεύθερος, ασφαλής και ανεξάρτητος Τύπος αποτελεί ένα από τα βασικά θεμέλια της
 δημοκρατίας και της ειρήνης.

Στην Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου πρέπει να επαναλαμβάνεται η σημασία αυτού του δικαιώματος, καθώς και την ανάγκη προστασίας των δημοσιογράφων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία αυτού του δικαιώματος.

Ο ετήσιος εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου αποτελεί επίσης την ευκαιρία να αναλογιστούμε το σημαντικό ρόλο των μέσων ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων.
Ας ανανεωθεί η απόφαση να προστατευτεί η ελευθερία και η ασφάλεια των εκπροσώπων του Τύπου και ας διακηρυχθεί και πάλι η δέσμευση για ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, σημαντικούς προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανάπτυξης και της ειρήνης.