επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Ευκαιρίες για το δήμο Τρικκαίων μέσα από «Jessica»

Με τη συμμετοχή του δημάρχου Τρικκαίων κ. Λάππα και του αντιδημάρχου κ. Κολότσιου, πραγματοποιήθηκε χθες στη Λάρισα, η παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Jessica», που χρηματοδοτεί ολοκληρωμένες βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές.
Όπως αναφέρθηκε, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας θα γίνει προσπάθεια υλοποίησης του οράματος του όραμα του θεσσαλικού σιδηρόδρομου.
Ήδη, προς την κατεύθυνση αυτή έχουν πραγματοποιηθεί διερευνητικές συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, τον ΟΣΕ αλλά και την κεντρική ηγεσία. Το έργο της
 αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας- Βόλου και η ηλεκτροκίνησή της θα δώσει, όπως τονίστηκε προστιθέμενη αξία στις συνεργαζόμενες πόλεις αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Σημαντικά θα είναι και τα οφέλη για την οικονομία, αφού οι δύο πόλεις θα λειτουργούν ως ενιαία ημερήσια ζώνη εργασίας, κατοικίας και μετακίνησης αγαθών και υπηρεσιών. Το έργο είναι απαίτηση πολλών χρόνων στη Θεσσαλία και θα πρέπει στη συνέχεια να ενισχυθεί, ώστε να πραγματοποιηθεί και το όραμα του θεσσαλικού σιδηροδρόμου.

Ενδιαφέρον

Η ειδική ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες με επιτυχία στη Λάρισα, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον φορέων της αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακών παραγόντων από τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο έδωσε την ευκαιρία στους δυνητικούς δικαιούχους και ενδιαφερομένους να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα σε σχέση με τις βασικές αρχές και τη λειτουργία του χρηματοδοτικού μηχανισμού Jessica, μέσα από παραδείγματα εφαρμογής του σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

Το μέσο

Το μέσο χρηματοδοτικής τεχνικής JESSICA, είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μέσω των νέων διαδικασιών, παρέχεται στα κράτη – μέλη η ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν μέρος των μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από την Ε.Ε. μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, για να επενδύουν, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Οι επενδύσεις αυτές οι οποίες μπορούν να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων. δανείων ή και εγγυήσεων, πραγματοποιούνται μέσω Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης και εάν είναι απαραίτητο μέσω Ταμείων Συμμετοχών ( holding founds). Να σημειωθεί ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει με το ποσό των 20 εκατ. ευρώ στη διαμόρφωση του ελληνικού Ταμείου Χαρτοφυλακίου του Jessica.

Ο κ. Κολότσιος

Μιλώντας στην ΕΡΕΥΝΑ ο αντιδήμαρχος κ. Κολότσιος είπε πως μια πρώτη σκέψη είναι να προχωρήσει μέσω αυτής της πρωτοβουλίας η ανάπλαση του Αγιαμονιώτη ποταμού και όχι μόνο, όπως επίσης και η αξιοποίηση του εξωτερικού χώρου των παλαιών φυλακών Τρικάλων, που μπορεί όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος να «δέσει» σε αυτή την πρωτοβουλία. Παράλληλα είπε ζητήθηκε ο προαστιακός να διασχίσει ολόκληρη τη Θεσσαλία αλλά και να «κουμπώσουν» διάφορες δράσεις μαζί με αυτόν. Ερευνα