επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Τη δημιουργία Τοπικών Επιτροπών σε επίπεδο νομού προτείνει η ΚΕΔΚΕ

Τις παρατηρήσεις της αυτοδιοίκησης για τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», απέστειλε πρόσφατα η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, όπως διατυπώθηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Στην εν λόγω συνεδρίαση είχε συμμετάσχει και ο πρώην δήμαρχος Τρικκαίων και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Μιχάλης Ταμήλος.
 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνει επίσπευση των διαδικασιών εκλογής των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα τα μέλη της ΚΕΔΚΕ προτείνουν να διευρυνθούν οι σκοποί λειτουργίας των Περιφερειακών Ενώσεων (ΠΕΔ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), πέραν αυτών που ορίζονται στο Π.Δ., με έμφαση στην προώθηση και εκπόνηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, του ΕΣΠΑ κλπ.

Επιπλέον τονίστηκε ομόφωνα ότι το Προεδρικό Διάταγμα θα πρέπει να διασφαλίσει τη συμμετοχή στις εκλογές όλων ανεξαιρέτως των αυτοδιοικητικών παρατάξεων, ενώ να διατηρηθεί και η αναλογία δημάρχων και δημοτικών συμβούλων (9 – 12 αντίστοιχα) στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Τα μέλη της ΚΕΔΚΕ επισημαίνουν ακόμη ότι η εκλογή και των δύο κατηγοριών αιρετών (δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι) ανά συνδυασμό για τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να γίνεται όπως ισχύει μέχρι σήμερα, δηλαδή εναλλάξ μέχρι την πλήρωση του αριθμού των εδρών κάθε συνδυασμού.

Δημιουργία Τοπικών Επιτροπών

Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενώσεων προτείνουν τη δημιουργία Τοπικών Επιτροπών ανά νομό υπό την προϋπόθεση ότι εντός των ορίων του υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις δήμοι (η συγκεκριμένη πρόταση καλύπτει και το νομό Τρικάλων καθώς υπάρχουν 4 Δήμοι: Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας). Στην περίπτωση που προκύπτει μονοπρόσωπη εκπροσώπηση της μειοψηφίας του δήμου στην ΠΕΔ, τότε αυτή να προέρχεται από την μείζονα μειοψηφία. Σε περιπτώσεις πλέον του ενός να προβλέπεται και η εκπροσώπηση της ελάσσονος μειοψηφίας. Για τη χρηματοδότηση των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προτείνεται να ισχύσει ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα. Τέλος ζητείται η ψήφιση διάταξης που να επιτρέπει τις μετατάξεις του προσωπικού των ΤΕΔΚ.

Κατά πλειοψηφία το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ πρότεινε τα εξής:

Κριτήριο για την εκπροσώπηση των δήμων στις γενικές συνελεύσεις των ΠΕΔ να είναι ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι ο πληθυσμός, όπως προβλέπεται στο προτεινόμενες διατάξεις του Π.Δ. Ο αριθμός των μελών της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ Ν. Αττικής να αυξηθεί στα 434 και της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας στα 362.πρωινός λόγος