επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Καταβολή της επιστροφής ΦΠΑ από την ΕΑΣΤ

Την καταβολή της επιστροφής του ΦΠΑ άρχισε από χθες η ΕΑΣΤ στους δικαιούχους παραγωγούς, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες των εκμεταλλεύσεών τους και των οικογενειών τους, τονίζει ο πρόεδρος Αχιλλέας Λιούτας
Την Μεγάλη Εβδομάδα ο κ. Λιούτας επισκέφτηκε την ΔΟΥ Τρικάλων, αποσπώντας υποσχέσεις περί καταβολής σήμερα της επιστροφής του ΦΠΑ. Ωστόσο, αυτό κατέστη εφικτό να γίνει χθες και η ΕΑΣΤ αποδίδει στους αγρότες 3 εκ. ευρώ περίπου, τα οποία θα "πέσουν" στη αγορά, εξυπηρετώντας έτσι τόσο
 τους παραγωγούς όσο και την οικονομία του τόπου.

Πάντως, την προηγούμενη εβδομάδα σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών οι έλεγχοι για τις επιστροφές ΦΠΑ αγροτών, θα ξεκινούσαν κατά προτεραιότητα από όσους ζητούν ποσά πάνω από 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που προκύψει ότι περιλαμβάνονται εικονικά ή πλαστά φορολογικά στοιχεία ή υπάρχουν υπόνοιες ότι τα ποσά που αναγράφονται δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές συναλλαγές, θα εκδίδεται εντολή να διενεργηθεί και φορολογικός έλεγχος. Επίσης θα ακολουθούσαν έλεγχοι για ποσά επιστροφών κάτω των 10.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής, ενώ η απόφαση για την επιστροφή θα εκδίδεται σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Εξάλλου, την Μεγάλη Εβδομάδα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε στους λογαριασμούς αγροτών ποσά που αφορούσαν διάφορες ενισχύσεις, όπως είχε ενημερώσει πριν 15 ημέρες ότι θα συνέβαινε ο διευθυντής Θεσσαλίας του Οργανισμού Δημήτρης Μαντζαρλής.

Συγκεκριμένα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν πληρωμές για: α) Πρόσθετη Ενίσχυση για Θηλάζουσες αγελάδες για το 2010, β) Πρόσθετη Ενίσχυση για Μοσχίδες Αναπαραγωγής για το 2010, γ) Πρόσθετη Ενίσχυση για Σκληρό Σιτάρι για το 2010, δ) ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 121 για το καθεστώς «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης)» της περιόδου 2000-2006, ε) το Μέτρο 112 του ΠΑΑ 2007-2013, στ) Εξισωτική Αποζημίωση για το 2007 και ζ) καθεστώς Δασώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο την Μεγάλη Εβδομάδα ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πραγματοποιήσει πληρωμές συνολικού ύψους 65.094.164 ευρώ.
Πρωινός λόγος