επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Σήμερα το δώρο Πάσχα για τους ανέργους του ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα η καταβολή του δώρου του Πάσχα και των επιδομάτων στους δικαιούχους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Οργανισμού. Ειδικότερα από σήμερα:
1. Καταβάλλεται στους επιδοτούμενους ανέργους το δώρο Πάσχα 2011 και προπληρώνονται τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται κανονικά από 11-04-2011 μέχρι και 01-05-2011.
2. Προπληρώνονται τα επιδόματα που έχουν
εγκριθεί για τους μακροχρόνια ανέργους, τα οποία θα καταβάλλονταν κανονικά μέχρι και 01-05-2011.
3. Καταβάλλεται το δώρο Πάσχα των δικαιούχων της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.