επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Τα χρέη των πρώην νομαρχιών

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ προκαλούν στη διοίκηση της αιρετής Περιφέρειας Θεσσαλίας τα στοιχεία της απογραφής η οποία ολοκληρώθηκε. Το χρέος των τεσσάρων πρώην νομαρχιών ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ, χωρίς σε αυτό να υπολογίζεται το χρέος των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων. Με αυτά τα δεδομένα η περιφέρεια καλείται να αναπτύξει ένα σχεδιασμό έργων και δράσεων με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, εξαιτίας της κρίσης και έχοντας κληρονομήσει ένα μεγάλο χρέος. Με την κρατική χρηματοδότηση να μην ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ ετησίως, το κρίσιμο ερώτημα που γεννάται είναι από πού θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για την κάλυψη των οφειλών; ενημέρωση