επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Πρόστιμο ανά τετραγωνικό για μη καθαρισμό οικοπέδων

Ο Δήμος Τρικκαίων προχωρά στην άμεση καθαριότητα των οικοπέδων βάσει της Νομοθεσίας εφόσον οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων δεν ανταποκριθούν
«Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης καθαρισμού των οικοπέδων από αυτούς, τότε έρχεται ο Δήμος και προβαίνει στον καθαρισμό και επιβάλλει τέλος – πρόστιμο 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το οποίο και αποτελεί έσοδο του Δήμου μας». Σφίγγει τα λουριά, όπως δείχνουν τα πράγματα ο δήμος Τρικκαίων, όσον αφορά στον καθαρισμό των χώρων από τους
 ιδιοκτήτες, αν κρίνουμε και από τις δηλώσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Κολότσιου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προβλέπεται από το Νόμο του Καλλικράτη η τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων τους που είναι μέσα στον αστικό χώρο και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων μέχρι τα όρια του οικισμού, η μέριμνα καθαρισμού να είναι σε εκείνους που έχουν τα οικόπεδα. Πιο αναλυτικά ο σχετικός νόμος προβλέπει τα παρακάτω:

«Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Βεβαιούνται δηλαδή εις βάρος των ιδιοκτητών, εξηγεί ο κ. Κολότσιος, η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου και υποβάλλεται επιπλέον μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, για να καταλήξει:

« Αυτό πρέπει να το πούμε, ότι ο Δήμος προχωρά στην άμεση καθαριότητα των οικοπέδων βάσει της Νομοθεσίας εφόσον οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων δεν ανταποκριθούν, ενόψει και της θερινής περιόδου. Σήμερα δέχθηκα πάνω από 100 τηλέφωνα πολιτών για το θέμα αυτό».
 ερευνα