επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Το 1,70 αγγίζει η αμόλυβδη !

 'Αλμα στην τιμή των καυσίμων παρατηρείται σήμερα σύμφωνα με στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων.
Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται κοντά στο 1,7 ευρώ το λίτρο ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης πλησιάζει τα 90 λεπτά το λίτρο.
Συγκεκριμένα η αμόλυβδη διαμορφώνεται σήμερα στο 1,677 ευρώ το λίτρο, από 1,646 την 1η του μήνα και 1,604 στην αρχή του χρόνου.
Η μέγιστη τιμή φθάνει σήμερα στο 1,872 ευρώ, με ακριβότερες περιοχές την Κρήτη και την
 Κεφαλονιά. Οι φθηνότερες περιοχές περιοχές
είναι τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αττική και Θεσσαλονίκη.
Το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται σήμερα στα 89,5 λεπτά, με ελάχιστη τιμή 80 και μέγιστη 99 λεπτά το λίτρο, ή σχεδόν ένα ευρώ. Το πετρέλαιο έχει ακριβύνει κατά 4,2 λεπτά το Μάρτιο και 10,5 λεπτά από την αρχή του χρόνου.