επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

65 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων από τις 285 που ζητά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών την πρόσληψη σε όλη τη Θεσσαλία 200 ατόμων ως έκτακτο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και επιπλέον 85 ατόμων με τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. Η περιφερειακή ενότητα Τρικάλων υπέβαλε αίτημα για 59 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
 Χρόνου και 6 άτομα με τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.