επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Σε δικηγόρους η διερεύνηση οικονομικών ζητημάτων του πρώην Δήμου Εστιαιώτιδας

 Σε ζητήματα που έχουν σχέση με οικονομικά στοιχεία και διοικητικές πράξεις του "καποδιστριακού" Δήμου Εστιαιώτιδας επικεντρώθηκε η συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του "καλλικρατικού" Δήμου Τρικκαίων.
Το θέμα συζητήθηκε εκτός Ημερήσιας Διάταξης και τελικά η Επιτροπή ανέθεσε σε δικηγόρους να εξετάσουν αυτά τα ζητήματα καθώς όλα τα μέλη της, μετά και από τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων, δήλωναν απογοητευμένα με
όσα έρχονταν στο φως της δημοσιότητας και διαπίστωναν συνεχώς πως στον δήμο αυτόν, υπήρχαν πολλά ζητήματα προς εξέταση.

Η ανάθεση των ζητημάτων αυτών σε δικηγόρους έγινε με την υποχρέωση οι δικηγόροι αυτοί, αφού εξετάσουν όλες τις υποθέσεις, που είναι δεκάδες, να φέρουν στην Επιτροπή το πόρισμα των δικών τους θέσεων.

Μάλιστα στη συνεδρίαση της Επιτροπής, από μέλη της ειπώθηκε πως μετά την εξέταση των οικονομικών δεδομένων του συγκεκριμένου Δήμου και του τρόπου λειτουργίας του, εάν χρειαστεί, να παραπεμφθεί ο φάκελος με όλα τα στοιχεία στη Δικαιοσύνη, δεδομένου ότι υπάρχουν δεκάδες οικονομικές εκκρεμότητες από τον Δήμο αυτόν. Και αυτό προκειμένου να κατοχυρώσει η Επιτροπή τις δικές της αποφάσεις και να μην αναγκαστεί να βάλει τους δημότες, όλου του "καλλικρατικού" Δήμου Τρικκαίων, να πληρώσουν αυτοί για έργα του πρώην Δήμου Εστιαιώτιδας για τα οποία υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις.πρωινός λόγος