επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Σε προσωρινή κατανομή του προσωπικού θα προχωρήσει η Δημοτική Αρχή Τρικκαίων

 Εντός του επόμενου δεκαημέρου και μετά από εισήγηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Τρικκαίων πρόκειται να προχωρήσει σε κατανομή και ανακατανομή του προσωπικού του Δήμου προκειμένου να λειτουργήσουν καλύτερα οι νέοι ενιαίοι οργανισμοί και επιχειρήσεις που που συγκροτήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Στη συνεδρίαση αυτή, όλες οι κοινωφελείς επιχειρήσεις του δήμου Τρικκαίων συγχωνεύθηκαν σε μία με την επωνυμία ΔΕΚΑ και όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΠΟΔΤ, Πολιτιστικοί,
Αθλητικοί Οργανισμοί, ΚΑΠΗ και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί) συγχωνεύθηκαν σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Ασκληπιός». Έτσι τώρα θα πρέπει να γίνει καταμερισμός των υπαλλήλων του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω.

Όπως μας δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Λάππας, σε πρώτη φάση θα γίνει προσωρινή κατανομή υπαλλήλων για να λειτουργήσει ο δήμος μέχρι την κατάρτιση και έγκριση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας και μετά ένα δεκαήμερο, με την ολοκλήρωση και ψήφιση του οργανισμού, θα γίνουν οι οριστικές τοποθετήσεις, κατόπιν εισήγησης του υπηρεσιακού συμβουλίου. Έτσι θα γίνουν και οι τοποθετήσεις των διευθυντών και προϊσταμένων των νέων Τμημάτων του Δήμου Τρικκαίων.

Κριτήριο δε για όλες αυτές τις τοποθετήσεις, θα είναι το συμφέρον των υπηρεσιών, όπως είπε ο Δήμαρχος.Πρωινός λόγος