επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Η απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί τάπητος

Με αρκετά και ποικίλα θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα μέλη που απαρτίζουν την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, καλούνται να συνεδριάσουν την ερχόμενη Τετάρτη 9 Μαρτίου στη 1 το μεσημέρι, ώστε να λάβουν τις ανάλογες αποφάσεις. Μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν επί τάπητος περιλαμβάνεται η επικύρωση των δυο αποφάσεων που ελήφθησαν στην πρόσφατη συνεδρίαση των μελών της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων και αφορούν αφενός μεν την εκμίσθωση δημοτικών καταστημάτων και θέσεων για την πώληση κεριών και κάρβουνων κατά την Πασχαλινή περίοδο, αφετέρου δε την
απόφαση για μη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο Πάρκο Ματσόπουλου για πώληση εποχιακών προϊόντων έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλλει δημότης.

Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Ένα επιπλέον σημαντικό θέμα που θα απασχολήσει τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη συνεδρίαση της ερχόμενης Τετάρτης είναι αυτό της απομάκρυνσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Ράξας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τις τοπικές κοινωνίες του νομού Τρικάλων οι οποίες αντιδρούν έντονα στην ύπαρξη των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Στην εν λόγω περίπτωση το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ράξας τονίζει ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ύπαρξη της κεραίας στα όριά της ενώ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχουν κληθεί και θα παραστούν προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Παραχώρηση χώρων σε συλλόγους

Μπορεί μεν οι διάφοροι σύλλογοι και φορείς της πόλης να καταθέτουν αιτήματα για την παραχώρηση χώρων προκειμένου να στεγαστούν ωστόσο η δημοτική αρχή θα δώσει τους χώρους αυτούς και εφόσον υπάρξουν στο μέλλον. Αυτό καθώς πρόθεση του Δήμου Τρικκαίων είναι να καλυφθούν πρώτα οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και εν συνεχεία θα γίνει η κατανομή των χώρων που τυχόν περισσέψουν σε συλλόγους και φορείς.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχουν ως εξής:

1. Εκμίσθωση δημοτικών καταστημάτων και θέσεων για πώληση κεριών και

κάρβουνων την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας.

2. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πάρκο Ματσόπουλου για πώληση

εποχιακών προϊόντων.

3. Παραχώρηση χώρου για στέγαση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κωφών-

Βαρήκοων Ν. Τρικάλων «Η Δύναμη της Έκφρασης».

4. Παραχώρηση χώρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μαθηματικής Εταιρίας

Ν. Τρικάλων.

5. Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από τα όρια της Τοπικής

Κοινότητας Ράξας.

6. Αποκατάσταση ιδιοκτησίας Πέτρου Πολύζου στην Πολεοδομική Ενότητα

Σαράγια.

7. Συμβιβαστική αποζημίωση του Δ. Τρικκαίων από την ιδιοκτησία Τσιαντάκη

Παντελή και Αθανασίας στην περιοχή Αγία Μονή τμήμα Ι για προσκύρωση

δημοτικής έκτασης.

8. Έγκριση της Τροποποίησης του σχεδίου Διανομής Κρηνίτσας με τη

δημιουργία οδού πλάτους 6.00 στο Ο.Τ. 19 (εισηγητής κ. Αναστάσιος Τάσιου – Τοπ. Μηχανικός με Αβ).Πρωινός λόγος