επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Ενιαία στρατηγική χαράσσουν Περιφέρεια Θεσσαλίας και τα τέσσερα Επιμελητήρια

-Κ. Αγοραστός στη διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας: «Έχουμε εικόνα και ήχο της αγοράς, επενδύουμε στη συνεργασία μας»-Διαβεβαίωσε για «εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών με γρήγορες διαδικασίες, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα» από τις υπηρεσίες της αιρετής Περιφέρειας
Την αμοιβαία βούλησή τους για «στενή συνεργασία» προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και της ανάπτυξης της Θεσσαλίας και ειδικότερα της Λάρισας εξέφρασαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας
Αγοραστός και η διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας: ο πρόεδρος κ. Σωτήρης Γιαννακόπουλος, οι Αντιπρόεδροι κ. κ. Δημήτριος Συγγούνας και Νικόλαος Ντάγκας, ο γεν. γραμματέας κ. Γεώργιος Κυρατζούλης και ο Διευθυντής κ. Μανώλης Μανουλάκας.

Στη συνάντηση έγινε εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν σήμερα οι επιχειρήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, την αναπτυξιακή στρατηγική που είναι αναγκαία για την Θεσσαλία με βαρύτητα στον τουρισμό αλλά και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, την επένδυση στην καινοτομία και τη γνώση.

Ο κ. Κ. Αγοραστός έθεσε ως κεντρικό στόχο της αιρετής Περιφέρειας «να εξελιχθεί η Θεσσαλία σε περιφέρεια που να είναι εξωστρεφής και ανταγωνιστική στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον». Προς την κατεύθυνση έκρινε αναγκαίο να στηριχθεί στην πράξη η επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλίας και ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει ευρεία σύσκεψη των τεσσάρων Επιμελητηρίων ώστε να χαραχθεί ενιαία στρατηγική για την επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλία. «Έχουμε εικόνα και ήχο της αγοράς, περιμένουμε τις προτάσεις και τις απόψεις σας», διαβεβαίωσε ο Περιφερειάρχης.

Ο κ. Κ. Αγοραστός έδειξε να συμμερίζεται την εκτίμηση του επιχειρηματικού κόσμου ότι «η αναπτυξιακή δυναμική των θεσσαλικών επιχειρήσεων έχει καμφθεί την τελευταία διετία εξαιτίας ενδογενών και εξωγενών παραγόντων». Στα σημαντικότερα προβλήματα που ταλανίζουν τις θεσσαλικές επιχειρήσεις συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων, «την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, την έκταση του φαινομένου των ακάλυπτων επιταγών, τη μεγάλη πτώση στον κύκλο παραγωγής από τη ραγδαία επιδείνωση της ζήτησης, την υψηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων, τις καθυστερήσεις πληρωμών από το Δημόσιο, καθώς και πάγια διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η γραφειοκρατία, η πολυνομία και ο αθέμιτος ανταγωνισμός».

Ο κ. Κώστας Αγοραστός επανέλαβε την δέσμευσή του για «εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών με γρήγορες διαδικασίες, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα» και επανέλαβε ότι «η ανάπτυξη της Θεσσαλίας σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την διατήρηση και αύξηση της απασχόλησης είναι οι κεντρικές του προτεραιότητες».

Για την επίτευξη των στόχων αυτών δεσμεύτηκε να εργαστεί με γνώμονα «την επέκταση και αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών υποδομών, την ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονομικής συνοχής, την αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας και τη μεγαλύτερη δυνατή σύνδεση του πρωτογενή με τον δευτερογενή τομέα, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του καινοτόμου χαρακτήρα στις επιχειρήσεις, την μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση του τουρισμού και του πολιτισμού, τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, την περιβαλλοντική προστασία και τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων».