επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Οφειλές ύψους 3 εκ. ευρώ για έργα της ΣΑΤΑ στο δ. Πύλης

Τα κονδύλια του 2011 θα διατεθούν για να καλυφθεί μέρος αυτών των οφειλών για έργα των προηγούμενων δημοτικών και κοινοτικών αρχών Το ταμείο είναι μείον κατά 3 εκατομμύρια ευρώ για έργα στο δήμο Πύλης.
Αυτό προκύπτει από το υπό διαμόρφωση πρόγραμμα τεχνικών έργων το οποίο θα τεθεί προς ψήφιση σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με το σχετικό πίνακα που παρουσίασε ο αντιδήμαρχος Έργων του δήμου Πύλης και τον οποίο δημοσιεύει σήμερα Η ΕΡΕΥΝΑ, μόνο για έργα που είτε εκτελούνται, είτε έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΑΤΑ από τις προηγούμενες
 δημοτικές και κοινοτικές αρχές που συνενώθηκαν στο νέο, διευρυμένο δήμο Πύλης, προκύπτει ένα σύνολο οφειλής που ανέρχεται στα 3.056.000 ευρώ. Η δημοτική αρχή έλαβε ως μέτρο διαμόρφωσης του νέου προγράμματος τις εισπράξεις της ΣΑΤΑ του 2010 για κάθε δήμο, χωρίς όμως να υπάρχουν τα εχέγγυα ότι θα εκταμιευθούν και φέτος αυτοί οι πόροι, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Τόλιας.

Σύμφωνα με τις εισπράξεις της ΣΑΤΑ του 2010 για τους πέντε πρώην δήμους (Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων, Αιθήκων και Πινδέων) και τις δύο κοινότητες (Νεράιδας και Μυροφύλλου), ο νέος δήμος Πύλης έχει λαμβάνειν για το 2011 το ποσό των 1.077.605 ευρώ, εκ των οποίων το 80% (όπως προβλέπει ο Καλλικράτης) θα πρέπει να διατεθεί, αναλογικά, για έργα στις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου. Επομένως, οι 862.084 ευρώ ανήκουν στις επτά δημοτικές ενότητες. Οι ίδιες οι ενότητες όμως, οφείλουν για έργα που εκτελέστηκαν, εκτελούνται ή εντάχθηκαν στη ΣΑΤΑ από τις προηγούμενες δημοτικές και κοινοτικές αρχές το ποσό των 3.056.029 ευρώ. Επομένως, το σύνολο των 862.084 ευρώ θα διατεθούν για να καλυφθεί μέρος αυτών των οφειλών σε εργολάβους αναδόχους έργων. Το υπόλοιπο 20%, δηλαδή, οι 215.521 ευρώ θα χρησιμοποιηθούν από τον δήμο Πύλης για την κατασκευή έργων ευρύτερου ενδιαφέροντος. Ήδη, προγραμματίζεται η αναμόρφωση κτηρίου εντός της Πύλης για τη στέγαση των υπηρεσιών του δήμου που αναμένεται να κοστίσει περί τις 100.000 ευρώ. Επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι κανένα νέο έργο δεν θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΤΑ στο δήμο Πύλης το 2011. Παρά ταύτα, όμως, ο δήμος θα παραμείνει χρεωμένος για έργα προηγούμενων ετών κατά 2.201.187 ευρώ.

Τα μόνα έργα που θα εκτελεστούν είναι, σύμφωνα με τον κ. Τόλια εκείνα που έχουν κατεπείγον χαρακτήρα. Ήδη, τέτοια εκτελούνται στο δήμο Πύλης σε σχέση κυρίως με κατολισθήσεις κλπ.

Ωστόσο, η δημοτική αρχή έχει στη διάθεσή της ένα μακρύ κατάλογο με προτεινόμενα έργα από τοπικά συμβούλια τα οποία θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα τεχνικών έργων με τον όρο ότι θα εκτελεστούν κάποια εξ αυτών, εφόσον ενταχθούν σε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όπως είναι το ΕΣΠΑ. Μέσω της ΣΑΤΑ πάντως, γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Ερευνα