επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Όχι στις αποσπάσεις συμβούλων

Αν δεν βρίσκονται στις συνεδριάσεις οι αιρετοί δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε άλλους νομούς δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί καμία συνεδρίαση του συμβουλίου

Αρνητικά απάντησε το αρμόδιο υπουργείο προς τη Δημοτική Κοινότητα Τρικάλων στο αίτημα για απόσπαση συμβούλων της, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα λειτουργίας της.
Ειδικότερα στο πλαίσιο σχετικού ομόφωνου ψηφίσματος, είχε επισημανθεί ότι το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων λόγω της σύνθεσης των αιρετών μελών του έχει
 σημαντικό πρόβλημα λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, από τα 15 αιρετά μέλη τα δύο(2) είναι φοιτήτριες και πέντε(5) άλλα μέλη υπηρετούν ως δημόσιοι υπάλληλοι σε μακρινές πόλεις. Τα μέλη θεωρούν ότι το Υπουργείο προκειμένου να διευκολύνει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συμβουλίου πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε ρύθμιση του προβλήματος των πέντε (5) υπαλλήλων εγκρίνοντας τις αποσπάσεις αυτών στην έδρα του δήμου και σε αντίστοιχες υπηρεσίες.

Στην ίδια συνεδρίαση ο πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας του συμβουλίου και αν δεν βρίσκονται στις συνεδριάσεις οι αιρετοί δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε άλλους νομούς δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί καμία συνεδρίαση του συμβουλίου της Δ.Κ. στο μέλλον λόγω έλλειψης απαρτίας και πρότεινε να εκδοθεί ψήφισμα και να αποσταλεί στους αρμόδιους υπουργούς, στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων.

 Το Υπουργείο Εσωτερικών απαντώντας στο παραπάνω αίτημα, ανέφερε πως για μια σειρά από λόγους, η δυνατότητα απόσπασης ή μετάθεσης που παρέχεται στους προέδρους των συμβουλίων καθώς και στους εκπροσώπους τοπικής κοινότητας σκοπό έχει να τους διευκολύνει στα αυξημένα, σε σχέση με τους συμβούλους καθήκοντά τους και όχι στους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Πιο αναλυτικά προβλέπεται για τους αιρετούς με συγκεκριμένα αξιώματα η χορήγηση υποχρεωτικής άδειας άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση αυτών. Παράλληλα, για τη διευκόλυνση της άσκησης των καθηκόντων τους προβλέπεται ότι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, επίσης, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου, μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Ερευνα