επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Κατ’ οίκον φροντίδα στο δήμο Πύλης

Οι δυνατότητες αξιοποίησης του σχετικού προγράμματος εξετάστηκαν στη διάρκεια χθεσινής σύσκεψης.Στο πρόγραμμα για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον, που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ θα μετάσχει ο δήμος Πύλης. Χθες, μάλιστα, μετά από σχετική πρωτοβουλία του δημάρχου κ. Κώστα Κουφογάζου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο δημαρχείο Πύλης με τη συμμετοχή των αρμόδιων αντιδημάρχων και υπαλλήλων που υλοποιούν τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» εντός των διοικητικών ορίων, του νέου καλλικρατικού δήμου.
Στόχος της σύσκεψης ήταν να διαπιστωθούν οι ανάγκες στην
 περιοχή, οι δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε να κατατεθούν οι σχετικές προτάσεις εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής - Δηλώσεων - Προσφορών», συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 06/04/ 2011 και ώρα 14:30 μ.μ. Όπως τόνισε ο δήμαρχος Πύλης κ. Κουφογάζος εντός των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων καλούνται οι δήμοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους, αφού πρώτα διαπιστώσουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και τις δυνατότητες των υπαρχουσών δομών.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι:

• Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων (εφεξής «ωφελούμενοι») στην εργασία μέσω της ενίσχυσής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (εφεξής «εξυπηρετούμενοι»). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.

• Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας.

• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑΜΕΑ, κλπ ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Ερευνα