επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Μέσω τραπεζών οι πληρωμές των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ

 Με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών θα καταβάλλονται στο εξής από το ΙΚΑ, κάθε 1η και 15η του μήνα οι δαπάνες παροχών σε είδος και σε χρήμα των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ιδρύματος.
Η διαδικασία της υποχρεωτικής καταβολής των παροχών των ασφαλιστικών φορέων με πίστωση λογαριασμών πληρωμών μέσω Τραπεζών ή ΕΛΤΑ, από 1/1/2011, προβλέπεται από τον νέο ασφαλιστικό νόμο, (αρ. 40 του Ν. 3863, (ΦΕΚ 115/15-7-10)

Με την Αρ. 11/10.2.2011, εγκύκλιο η Διοίκηση του ΙΚΑ καθόρισε τις διαδικασίες για την υλοποίηση της διάταξης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος, θα πρέπει μαζί με την τελευταία πληρωμή οποιασδήποτε παροχής των ασφ/νων ή συντ/χων ή οποιασδήποτε συναλλαγής τους στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, να προσκομίσουν στο Τμήμα Παροχών ή στο Τμήμα Μητρώου τα εξής δικαιολογητικά:
1. Τον αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου - ΑΜΑ - που προκύπτει είτε από το βιβλιάριο υγείας είτε από Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοτυπία.
Από τη διαδικασία της πληρωμής μέσω τραπεζών, εξαιρούνται:
Α. Οι παροχές σε Ευρωπαίους ασφαλισμένους που μένουν προσωρινά στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) ή Πιστοποιητικό Προσωρινής αντικατάστασης (Π.Π.Α.)
Β. Τα έξοδα κηδείας.
Γ. Οι προκαταβολές και εκκαθαρίσεις που αφορούν νοσηλεία στο εξωτερικό.
Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί σύντομα.Blog.gr